LIETUVOS NUSIPELNIUSIO STALO TENISO TRENERIO VYTAUTO GIEDRAIČIO
                      ATMINIMO TARPTAUTINIO STALO TENISO TURNYRO
                                                             N U O S T A T A I
I. VARŽYBŲ TIKSLAS
1. Pagerbti Vytauto Giedraičio atminimą.
2. Kelti  stalo tenisininkų žaidimo lygį.
3. Bendradarbiauti, palaikyti draugystės ryšius su kitų miestų ir šalių stalo tenisininkais.
II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja ir vykdo Telšių stalo teniso sporto klubas „Vytas“
5. Varžyboms teisėjauja – Romualdas Franckaitis (tarptautinė kategorija), Vincas Franckaitis (tarptautinė kategorija), Remigijus Gustys (nacionalinė kategorija) ir jų pakviesta teisėjų kolegija.
III. VIETA IR LAIKAS
6. Varžybos vyks 2018 m. spalio 20 – 21 dieną  Telšių sporto arenoje, adresu Birutės g. 7.
7. Dalyvių registracija nuo 9.00 val. iki 10.30 val.
8 .Varžybų atidarymas 10.45 val.
9. Varžybų pradžia 11.00 val.
IV. DALYVIAI
10. Kviečiami dalyvauti Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir visų Lietuvos miestų, rajonų žaidėjai.
11. Varžybos vyks šiose amžiaus grupėse:
      Spalio 20 dieną žaidžia suaugusiųjų grupės. Vyrų grupėje dalyviai bus suskirstyti į dvi  grupes:
      Vyrai  – „Open“ (be amžiaus apribojimų)
      Vyrai  –  50 metų ir vyresni.
      Moterys žaidžia vienoje atskiroje grupėje.
      Spalio 21 dieną žaidžia moksleivių grupės:
Berniukų grupė  – 2002 m. g. ir jaunesni.
      Berniukų grupė – 2006 m. g. ir jaunesni.
      Mergaičių grupė – 2006 m. g. ir jaunesnės.
V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
12. Varžybos – asmeninės.
13. Varžybų sistema bus nustatyta varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
14Vyrų „Open“ ir berniukų 2002 metų gimimo grupėse bus skaičiuojamas LSTA reitingas.
 VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS IR FINANSAVIMAS
15.Varžybų dalyvių kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
16.Mosleivių komandų vadovai atsako už moksleivių sveikatą, saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą. Suaugusieji varžybų metu už sveikatą atsako patys.
17. Apie žaidėjų atvykimą  pageidautina pranešti iki spalio 19 dienos. Starto mokestis: vyrų –   „Open“ grupėje 10 eurų, kitose grupėse 5 eurai.  Iš starto mokesčio lėšų formuojamas piniginių prizų fondas.  Dėl nakvynės būtina iš anksto pranešti turnyro organizatoriams.
VII. APDOVANOJIMAS
18. Moksleivių, moterų ir vyrų – 50 metų ir vyresnių grupės varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami stalo teniso sporto klubo „Vytas“ įsteigtomis taurėmis bei turnyro rėmėjų prizais. Vyrų „Open“ grupėje 1 vieta – 120 eurų, 2 vieta – 80 eurų, 3 vieta – 60 eurų, 4 vieta – 40 eurų, 5 vieta – 20 eurų. Paguodos turnyro nugalėtojai bus apdovanojami atminimo medaliais.  Pagrindiniai turnyro rėmėjai UAB „Robidoga“, UAB „Medūnė“, UAB „Eridaras“, internetinė svetainė „ www.topsas.lt“, konditerijos firma IĮ„Gelžė“. Informaciniai rėmėjai: radijo stotis XXL FM, internetinė svetainė www.suk-topsa.lt, laikraštis „Telšių Žinios“, „Kalvotoji Žemaitija“
Papildoma informacija:
Telšių sporto ir rekreacijos centro stalo teniso treneris Remigijus Gustys
Mob. tel. +370 682 27652

El. paštas: [email protected]