LIETUVOS NUSIPELNIUSIO STALO TENISO TRENERIO VYTAUTO GIEDRAIČIO
ATMINIMO TARPTAUTINIO STALO TENISO TURNYRO
N U O S T A T A I
I. VARŽYBŲ TIKSLAS
1. Pagerbti Vytauto Giedraičio atminimą.
2. Kelti stalo tenisininkų žaidimo lygį, propaguoti fizinę kultūrą, sportą moksleivių ir suaugusiųjų
tarpe.
3. Bendradarbiauti, palaikyti draugystės ryšius su kitų miestų ir šalių stalo tenisininkais.
II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja ir vykdo Telšių stalo teniso sporto klubas „Vytas“ ir Telšių sporto ir
rekreacijos centras.
5. Varžyboms teisėjauja – Romualdas Franckaitis (tarptautinė kategorija), Remigijus Gustys
(nacionalinė kategorija) ir jų pakviesta teisėjų kolegija.
III. VIETA IR LAIKAS
6. Varžybos vyks 2017 m. spalio 21 – 22 dieną Telšių sporto arenoje, adresu Birutės g. 7.
7. Dalyvių registracija nuo 9.00 val. iki 10.30 val.
8 .Varžybų atidarymas 10.45 val.
9. Varžybų pradžia 11.00 val.
IV. DALYVIAI
10. Kviečiami dalyvauti Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir visų Lietuvos miestų, rajonų žaidėjai.
11. Varžybos vyks šiose amžiaus grupėse:
Spalio 21 dieną žaidžia suaugusiųjų grupė. Vyrų grupėje dalyviai bus suskirstyti į dvi amžiaus
grupes: 50 ir jaunesni, kita grupė virš 50 metų. Moterys žaidžia vienoje atskiroje grupėje.
Spalio 22 dieną žaidžia moksleivių grupės:
Berniukų grupė – 2001 m. g. ir jaunesni ir 2005 m. g. ir jaunesni. Mergaičių grupė – 2006 m. g.
ir jaunesnės.
V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
12. Varžybos – asmeninės.
13. Varžybų sistema bus nustatyta varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
14. Visose amžiaus grupėse bus skaičiuojamas reitingas.
VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS IR FINANSAVIMAS
15. Varžybų dalyvių kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojanti
organizacija.
16. Komandų vadovai atsako už dalyvių sveikatą, saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą
dokumentų pateikimą.
17. Apie žaidėjų atvykimą pageidautina pranešti iki spalio 19 dienos. Starto mokestis suaugusiųjų
grupėje 7 eurai, moksleivių grupėje 3 eurai. Iš starto mokesčio lėšų formuojamas piniginių prizų
fondas. Dėl nakvynės būtina iš anksto pranešti turnyro organizatoriams.
VII. APDOVANOJIMAS
18. Moksleivių ir suaugusiųjų grupės varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami stalo teniso
sporto klubo „Vytas“ įsteigtomis taurėmis bei turnyro rėmėjų prizais. Paguodos turnyro nugalėtojai
bus apdovanojami atminimo medaliais. Kitų laukia malonios staigmenos. Pagrindiniai turnyro
rėmėjai UAB „Robidoga“, UAB „Medūnė“ , UAB „Eridaras“, internetinė svetainė „ www.topsas.lt“
, konditerijos firma IĮ„Gelžė“. Informaciniai rėmėjai: radijo stotis XXL FM, internetinė svetainė
www.suk-topsa.lt , laikraštis „Telšių Žinios“, „Kalvotoji Žemaitija“
Papildoma informacija:
Telšių sporto ir rekreacijos centro stalo teniso treneris Remigijus Gustys
Mob. tel. +370 682 27652
El. paštas: [email protected]